super1market.com Türkiye sınırları içinde nitelikleri belirlenmiş olan ürünün üretim hataları ile oluşabilecek arızalara karşı aşağıda belirtilen koşullar için garanti eder. ALICI bu sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılır.

1-Ürünün bütün parçaları malzeme ve işçilik hatalarına karşı super1market.com garantisi altındadır.(Malzemeler Tedarikçilerimizin Bize Verdiği Şartlarda Garanti Kapsamındadır)

2-Ürünün tamir süresi en fazla 1 aydır. Ürünün arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenecektir.Bu süre ürünün tamir edileceği yere veya firmaya yapılan başvuru ile başlayacaktır.Bu süre mücbir sebeplerden ve ürün için ve kullanılan malzemelerin ithalatının durdurulması ve her hangi biç nedenden dolayı gümrükten alınmaması ürünün nakliyesi sırasında meydana gelen gecikmelerden dolayı uzar. super1market.com bundan dolayı sorumlu tutulamaz.

3-Ürünün tamir ve onarım yeri super1market.com’in ikametgah adresidir. Ürünün onarım yerine nakli ALICIYA aittir.Alıcının ürünü bulunduğu yerde tamirini istemesi durumunda yerinde servis hizmet bedeli alınacaktır.Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların tespiti super1market.com a aittir.

4-Ürünün garanti süresi içinde oluşabilecek gerek malzeme gerekse imalat ve montaj hatalarından kaynaklanan arızalar,bakım,onarım,işçilik ve yedek parça bedeli alınmaksızın bedelsiz olarak yapılacaktır.

5-Üründe kullanılan toplam nokta (piksel)sayısının %10 u veya yan yana bir grup halinde 10 adet led nokta veya modül yanmadığı taktirde, yanmayan LED noktalar değiştirilecektir.

GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALANLAR

1-Ürünün, super1market.com tarafından ürün ile birlikte verilen Kullanma Klavuzunda belirtilen tavsiye ve koşullara ALICI’ nın uymamasından dolayı oluşacak arızalar garanti kapsamı dışındadır.

2-super1market.com yetkili personelin dışındaki kişi veya kuruluşun ürünün onarım ve tadiline karışmasından dolayı oluşacak arızalar garanti kapsamı dışındadır.

3-Kullanım hatası,kasıt ya da ihmallerden oluşan hatalar garanti kapsamında değildir.Bir arızanın kullanım hatası ile oluşup oluşmadığı super1market.com yetkili elemanları tarafından hazırlanan bir rapor ile belirlenir.

4-Ürüne bağlanan dış donanım(regülatör,kesintisiz güç kaynağı,bilgisayar vb.)bağlanması ile oluşan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

5-Dış koşulların sebep olduğu ve ya başka bir nedenden oluşan kısa devre,aşırı yüksek ya da düşük voltaj,faz grubunun değiştirilmesi,endüksiyon akımı etkileri,ani voltaj değişikliklerinden oluşan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

6-Gerekli topraklama tedbirlerinin alınmamasından oluşan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

7-Çevre etkilerinin ALICI tarafından giderilmemesinden oluşan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8-Nakliye ve yerleştirme sonucu oluşabilecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.

9-Ürünün kabin,dış yüzeylerindeki bozulma ve çizilmeler,ekranın çizilmesi yada kırılması garanti kapsamı dışındadır.

10-Doğal olayların ( yıldırım,sel,deprem,yangın vb ) ve grev,terör gibi dış etkilerin açacağı arızalar garanti kapsamı dışındadır.

11-super1market.com tarafından temin edilmeyen ve ürüne uygun olmayan aksesuar ve sarf malzemeleri neden olduğu arızalar garanti kapsamı dışındadır.

12-Ürünün çarpma veya devrilmesinden oluşan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

13-Ürün üzerindeki firma Firma Etiketinin çıkarılması ve ya tahrip edilmesi durumunda Ürün Garanti Kapsamı dışında kalır.

14-Ürünün kullanımından veya kullanılmamasından doğabilecek hasar,zarar,ziyan veya kaybedilmiş kardan super1market.com sorumlu değildir.

15-Su sıcaklığı ölçme sensörü havuz suyunun içine daldırılması gerekmektedir. Sensör su içinde uzunca bir süre kaldığından dolayı veya havuz su temizliği için kimyasallar kullanıldığı ortamlarda bu kimyasallardan veya dışarıdan gelebilecek darbelerden sensörde tahribat oluştuğunda bunlar Garanti Kapsamında değildir.

16-LED Işıklı ürünler yüksek akım ve güç çektiklerinden 7 Gün 24 Saat sürekli bir şekilde çalışacak şekilde tasarlanmamaktadır ve uygun değildir. Ürünün sürekli bir şekilde çalıştırılması ile oluşabilecek arızalardan özellikle adaptör arızalarından firmamız sorumlu değildir ve garanti kapsamı dışındadır. Ürünü her gün bir kaç saat dinlendirmek ve yüksek sıcaklıklı veya soğuk ortamlarda çalıştırmamak tavsiye edilir.

Bu gibi durumlarda ürün super1market.com tarafından onarılacak olup ,onarım ücreti alınacaktır.

Önemli Not: Şirketimize bırakılan Ürünler, 3(üç) ay içerisinde alınmaması halinde, ürünün bulunmaması gibi durumlar da oluşabilecek kayıplardan firmamız ve personelimiz sorumlu değildir. Bu gibi durumlarda müşteriler hiç bir hak talebinde bulunamazlar. Şirketimize bıraktığınız ürünleri zamanında almaya özen gösteriniz.